Hai hàng cây bằng lăng chạy dọc trên vỉa hè của con đường, tím ngắt một khoảng trời khiến cho nhiều người không khỏi xuýt xoa

Hai hàng cây bằng lăng chạy dọc trên vỉa hè của con đường, tím ngắt một khoảng trời khiến cho nhiều người không khỏi xuýt xoa

Hai hàng cây bằng lăng chạy dọc trên vỉa hè của con đường, tím ngắt một khoảng trời khiến cho nhiều người không khỏi xuýt xoa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *