Như một cái hẹn, cứ độ tháng 5 khi đợt nắng sớm đã có phần oi bức thì đó cũng là lúc những bông hoa bằng lăng tím biếc bắt đầu đua nở

Như một cái hẹn, cứ độ tháng 5 khi đợt nắng sớm đã có phần oi bức thì đó cũng là lúc những bông hoa bằng lăng tím biếc bắt đầu đua nở

Như một cái hẹn, cứ độ tháng 5 khi đợt nắng sớm đã có phần oi bức thì đó cũng là lúc những bông hoa bằng lăng tím biếc bắt đầu đua nở

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *