Mường Lống” có nghĩa là cổng trời, với những đám mây trắng bồng bềnh vắt từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác

Mường Lống” có nghĩa là cổng trời, với những đám mây trắng bồng bềnh vắt từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác

Mường Lống” có nghĩa là cổng trời, với những đám mây trắng bồng bềnh vắt từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *