Và cũng nếu phải miêu tả quê hương mình chỉ vỏn vẹn trong hai từ chắc có lẽ tôi sẽ nói 2 từ “Tuyệt diệu!”

Và cũng nếu phải miêu tả quê hương mình chỉ vỏn vẹn trong hai từ chắc có lẽ tôi sẽ nói 2 từ “Tuyệt diệu!”

Và cũng nếu phải miêu tả quê hương mình chỉ vỏn vẹn trong hai từ chắc có lẽ tôi sẽ nói 2 từ “Tuyệt diệu!”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *