Dù là bạn hay tôi thì cũng đều được quê hương nuôi dưỡng ta khôn lớn, trưởng thành

Dù là bạn hay tôi thì cũng đều được quê hương nuôi dưỡng ta khôn lớn, trưởng thành

Dù là bạn hay tôi thì cũng đều được quê hương nuôi dưỡng ta khôn lớn, trưởng thành

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *