Vào mỗi sớm mai, màn sương vẫn còn măng giắc nơi rừng thông xanh mướt

Vào mỗi sớm mai, màn sương vẫn còn măng giắc nơi rừng thông xanh mướt

Vào mỗi sớm mai, màn sương vẫn còn măng giắc nơi rừng thông xanh mướt

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *