Những ngôi nhà màu trắng, nằm giữa mây trời xanh ngắt, xung quanh là biển, là cỏ cây hoa lá

Những ngôi nhà màu trắng, nằm giữa mây trời xanh ngắt, xung quanh là biển, là cỏ cây hoa lá

Những ngôi nhà màu trắng, nằm giữa mây trời xanh ngắt, xung quanh là biển, là cỏ cây hoa lá

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *