Một buổi chiều lượn lờ phố cổ, ngồi nhâm nhi một ly sữa chua thạch lá nếp trên căn gác nhỏ ngắm góc phố nhộn nhịp thì còn gì bằng

Một buổi chiều lượn lờ phố cổ, ngồi nhâm nhi một ly sữa chua thạch lá nếp trên căn gác nhỏ ngắm góc phố nhộn nhịp thì còn gì bằng

Một buổi chiều lượn lờ phố cổ, ngồi nhâm nhi một ly sữa chua thạch lá nếp trên căn gác nhỏ ngắm góc phố nhộn nhịp thì còn gì bằng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *