Bánh vừa có vị dẻo của xôi, thơm mùi lá, vị béo ngậy đỗ xanh và thịt ba chỉ, cay cay của tiêu, ăn thật miễn chê

Bánh vừa có vị dẻo của xôi, thơm mùi lá, vị béo ngậy đỗ xanh và thịt ba chỉ, cay cay của tiêu, ăn thật miễn chê

Bánh vừa có vị dẻo của xôi, thơm mùi lá, vị béo ngậy đỗ xanh và thịt ba chỉ, cay cay của tiêu, ăn thật miễn chê

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *