Ăn cao lầu ở đây thích nhất là ăn bánh tráng chiên, nó rất vàng và giòn rộm, lại được bỏ khá nhiều

Ăn cao lầu ở đây thích nhất là ăn bánh tráng chiên, nó rất vàng và giòn rộm, lại được bỏ khá nhiều

Ăn cao lầu ở đây thích nhất là ăn bánh tráng chiên, nó rất vàng và giòn rộm, lại được bỏ khá nhiều

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *