Thịt được xíu lại nên rất là thấm gia vị, từng lát thịt xíu vàng ươm được thái mỏng và trải lên tô trông rất đẹp mắt

Thịt được xíu lại nên rất là thấm gia vị, từng lát thịt xíu vàng ươm được thái mỏng và trải lên tô trông rất đẹp mắt

Thịt được xíu lại nên rất là thấm gia vị, từng lát thịt xíu vàng ươm được thái mỏng và trải lên tô trông rất đẹp mắt

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *