Cảnh sắc hai bên đường được đổi màu liên tục, lúc thì được bao phủ bằng màu đỏ của đất, có khi đoạn đường sau lại đổi sang màu cát vàng óng ả và đôi khi sẽ là màu xanh của hàng cây xanh

Cảnh sắc hai bên đường được đổi màu liên tục, lúc thì được bao phủ bằng màu đỏ của đất, có khi đoạn đường sau lại đổi sang màu cát vàng óng ả và đôi khi sẽ là màu xanh của hàng cây xanh

Cảnh sắc hai bên đường được đổi màu liên tục, lúc thì được bao phủ bằng màu đỏ của đất, có khi đoạn đường sau lại đổi sang màu cát vàng óng ả và đôi khi sẽ là màu xanh của hàng cây xanh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *