Biển ở đây quanh năm êm đềm kín gió, bởi vậy mà nước nhìn tới được cả đáy nhé

Biển ở đây quanh năm êm đềm kín gió, bởi vậy mà nước nhìn tới được cả đáy nhé

Biển ở đây quanh năm êm đềm kín gió, bởi vậy mà nước nhìn tới được cả đáy nhé

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *