Các bãi tắm ở Cát Bà khá yên bình, được nối với nhau bằng một con đường nhỏ men theo triền núi

Các bãi tắm ở Cát Bà khá yên bình, được nối với nhau bằng một con đường nhỏ men theo triền núi

Các bãi tắm ở Cát Bà khá yên bình, được nối với nhau bằng một con đường nhỏ men theo triền núi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *