Những bãi bồi bên bờ sông Lam được khoác lên mình những “chiếc áo choàng lông” trắng xóa với những cây cỏ lau dại mọc dài miên man

Những bãi bồi bên bờ sông Lam được khoác lên mình những “chiếc áo choàng lông” trắng xóa với những cây cỏ lau dại mọc dài miên man

Những bãi bồi bên bờ sông Lam được khoác lên mình những “chiếc áo choàng lông” trắng xóa với những cây cỏ lau dại mọc dài miên man

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *