Rừng lau trắng đung đưa trong gió, dưới ánh nắng tinh khôi như khiến cho tiết trời sang đông trở nên tươi sáng, ấm áp hơn

Rừng lau trắng đung đưa trong gió, dưới ánh nắng tinh khôi như khiến cho tiết trời sang đông trở nên tươi sáng, ấm áp hơn

Rừng lau trắng đung đưa trong gió, dưới ánh nắng tinh khôi như khiến cho tiết trời sang đông trở nên tươi sáng, ấm áp hơn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *